Pårørende

Pårørende (voksne)

37 pct. af den danske befolkning ser sig selv som pårørende til en psykisk syg eller hvad der ca. svarer til 1,7 mio. danskere. (se antallet i din kommune)

 • Ægtefælle/ samlever/ kæreste (7 pct.)
 • Forældre til (8 pct.)
 • Søster/ bror (8 pct.)
 • Barn af (10 pct.)
 • Bedsteforældre (2 pct.)
 • God ven/ bekendt (37 pct.)
 • Andet (27 pct.)

WHO estimerer, at i et ud fire familier har mindst ét medlem en psykisk sygdom (WHO, 2001)

Børn og unge til psykisk syge forældre

Antallet af børn og unge som er pårørende til en eller to forælder med psykisk sygdom afhængigt af alvorlighed. LINK

 • Ca. 450.000 (37 pct.) børn og unge er pårørende til forældre med diagnosticerbare psykiske sygdomme
 • Ca. 280.000 (23 pct.) børn og unge er pårørende til forældre med moderat eller alvorlige psykiske sygdomme.  
 • Ca. 126.000 (10 pct.) børn og unge er pårørende til forældre med alvorlige psykiske sygdomme

I psykiatrien

 • Ca. 25 – 30 pct. af alle psykiatriske patienter er forældre til børn under 18 år (ca. 43.000 børn som pårørende) LINK
 • Ca. otte pct. af alle børn har i løbet af deres opvækst oplevet, at en eller begge forældre har været indlagt på en psykiatrisk afdeling.LINK

Relateret viden og fakta

 • 2016: Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids link
 • 2015: KORA om sårbare børn Link
 • 2013: Psykiatriudvalgets rapport
 • 2007: Børn af forældre med psykisk sygdom LINK
 • 1999: Risikofaktorer i barndommen LINK
 • Undersøgelser om pårørende LINK
 • EUFAMI Link - Europæisk pårørende-samarbejde + C4C (Caring for carers survey) - europæisk undersøgelse af pårørendes vilkår. Link
 • psykiskhelsearbeid.no om pårørende

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større