Det sociale område

Danskere med psykisk sygdom i din kommune LINK

Mental sundhed i kommunerne

 • 60 pct. af kommunerne lever ikke op til forebyggelsespakken om mental sundhed på grundniveau link

Støtte til psykisk syge

25.439 voksne borgere visiteret til en eller flere af seks udvalgte  indsatser  efter  serviceloven (§ 85, 102, 103, 104, 107,108)  på  baggrund  af  en  psykisk  lidelse. link

 • 73 pct. modtager  socialpædagogisk  støtte
 • 17  pct.  modtager  et  aktivitets-  og samværstilbud
 • 11 pct. bor i midlertidigt botilbud
 • 7 pct. bor i længerevarende botilbud
 • 5 pct. er i beskyttet beskæftigelse
 • 0,3 pct. modtager speciallægelig behandling.  

Psykisk syge i botilbud

 • 5200 personer med en psykisk sygdom er i botilbud Link
 • 77 pct. af psykisk syge der boede på botilbud i 2014, har ikke haft nogen indlæggelser i psykiatrien i løbet af året.link
 • Gennemsnitlig driftspris pr. person pr. år i botilbud er 700.000 - 1. mio. kr. Link

Psykiatriske diagnoser fordelt på botilbud Link:

 • 39 pct. svær psykisk sygdom (skizofreni, mani, borderline mv.)
 • 11 pct. anden psykisk sygdom (depression, PTSD, angst, OCD)
 • 35 pct. både svær og anden psykisk sygdom
 • 15 pct. ukendt.

Læs også

 • 2017 Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem - SFI
 • 2016 Vold på botilbud og forsorgshjem, audit, Socialstyrelsen link
 • 2016 Vold mod ansatte på botilbud - Socialstyrelsen Link
 • 2015 Metoder i botilbud SFI Link
 • 2013 Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse, SFI Link
 • 2012 Politik for pårørendesamarbejde i botilbud - Socialstyrelsen

Voksne, der modtager kommunale indsatser, i kontakt med psykiatrien

 • Hver fjerde voksen, der modtager kommunale indsatser har også kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen. Næsten halvdelen har kontakt inden for en 5-årig periode. link

Dobbeltdiagnose

 • 26.500 borgere med dobbeldiagnose i psykiatrien (Danske Regioner, 2018)
 • Mere end 20.000 mennesker lider af dobbeltdiagnose, alene i kommunerne (misbrug/psykisk sygdom) LINK
 • I en undersøgelse af Sønderby et al. fra 2006 estimeres, at 30-50 pct. af alle indlagte på psykiatriske afdelinger har et misbrugsproblem. bilag 2
 • Godt hver tredje patient, der i løbet af levetiden, kommer i berøring med behandlingspsykiatrien har et misbrugsproblem. (Toftdahl et al. 2015).
 • Mindst 50 pct. af patienter med en alvorlig psykisk lidelse udviser dobbelt-diagnose i løbet af deres tilværelse. Omkring 25-35 pct. af patienter med en alvorlig psykisk lidelse har et manifesteret stofmisbrug inden for de sidste 6 måneder (Mueser et al. 1995). link

Diagnosegrupper med misbrug af stoffer/alkohol - link

 • Patienter med skizofreni (47.54% har misbrug) 
 • Patienter med depression (28.78% har misbrug),
 • Patienter med bipolar (40.08% har misbrug)  
 • Patienter med personlighedsforstyrrelser (39.18% har misbrug)

Undersøgelser

Pårørende

 • Næsten hver anden pårørende (45 pct.) har oplevet, at behandlingspsykiatrien og kommunen er uenige om, hvem der har ansvaret for den psykisk syge.LINK
 • Mere end hver anden pårørende (56 pct.) har oplevet, at kommunen ikke kan/vil hjælpe pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe).LINK
 • Fire ud af fem pårørende (82 pct.) mener, at deres tilværelse har betydning for, at den psykisk syge får en tilfredsstillende hjælp og støtte fra kommunen. LINK

Relateret viden og fakta

 • 2018: Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet VIVE
 • 2018: Forebyggelsespakke mental sundhed 2018 SST
 • 2017: Personer med handicap Hverdagsliv og levevilkår VIVE
 • 2017: Sammenhæng i indsatser for psykisk syge SIF
 • 2016: KL analyse på psykisk sygdom og serviceydelser link
 • 2016: KL analyse på psykisk sygdom i udsatte boligområder link
 • 2013: De fælles psykiatriske patienter KORA LINK
 • 2013: Integration af behandling og social indsats, SFI
 • 2013: Sociale indsatser der virker, Socialstyrelsen.

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større