Økonomi

Udgifter - psykiatrien

 • Der anvendes i 2013 samlet set 20,1 mia. kr på psykiatrien i Danmark (kommuner og regioner) LINK
 • Udgifter pr. patient i psykiatrien faldet med 18 pct. sammenlignet med 4 pct i somatikken fra 2008-15 link
Kommuner
 • Samlet set anvendes der i 2011 13,3 mia.kr. på den kommunale indsats over for personer med psykiske vanskeligheder. LINK
 • Heraf vedrører 6,7 mia. kr. børn- og ungeområdet (herunder PPR) og 5,8 mia. kr. voksenområdet.LINK
 • Dertil skal lægges kommunernes udgifter til medfinansiering i den regionale psykiatri, som er på 0,7 mia. kr. på voksenområdet og 0,1 mia. kr. på børn- og ungeområdet.LINK

Regioner

Psykiatriens udgifter er i 2018 godt 10 mia. kr årligt link

 • Samtaleterapi (almen praksis) 117 mio. kr
 • Psykolog 132 mio. kr. (kun angst og depression) / tilskudsordning til psykologhjælp er i alt godt 241 mio. kr.link
 • Psykofarma 600 mio. kr.
 • Psykatrisk sygehus 8,9 mia. kr.
 • Speciallægepraksis 290 mio. kr.

Sammenhæng ml. regioner og kommuner

 • Ca. 860 mio. kr. offentlig finansierede midler er anvendt på projekter om sammenhæng i indsatsen for psykisk syge siden 2009 (Læs rapport her SIF) - se opgørelse her link

Retspsykiatri

 • Udgifterne til retspsykiatriske specialfunktioner er oplyst til årligt at udgøre knapt 800 mio. kr. Størstedelen af behandlingen sker i stationære behandlingstilbud, der lægger beslag på over 90 pct. af udgifterne. (2015 link)

Samfundsøkonomisk

 • Sygdomsbyrden i DK 2015: Angst, depression og skizofreni koster 17,37 mia. kr. i tabt produktion, og 4,78 mia. kr i behandling og pleje. Link
 • De samlede sundhedsudgifter for psykiatrien udgør i Danmark 5 pct. Psykiske sygdomme udgør 20 pct. af den samlede sygdomsbelastning iflg. WHO LINK
 • Psykiske sygdomme koster årligt Danmark 55 milliarder kroner og heraf 10 pct. i direkte udgifter til behandlinger. LINK
 • Hver femte i den arbejdsdygtige alder i Danmark har psykiske problemer, og det skønnes at koste den danske økonomi næsten 6 mia. euro eller 3,4 pct. af BNP årligt iflg. OECD. LINK LINK

Relateret viden og fakta

 • 2018: Patienterne med de højeste udgifter i psykiatrien SDS
 • 2018: Økonomi, Psykiatri SUM link
 • 2017: Benchmarking af psykiatrien for 2016 link

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større