Projekt Pårørende

Det Nationale Gennembrudsprojekt 'Pårørende i Psykiatrien'

I det nationale gennembrudsprojekt 'Pårørende i Psykiatrien' (2008-09) forbedrede man de pårørendes tilfredshed med:

    65 pct. for sengeafsnittene
    34 pct. for de ambulante enheder

Projektet blev gennemført af Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2009. De deltagende psykiatriske enheder oplevede store forbedringer uden at blive tilført flere økonomiske midler. Der var kun tale om praktiske ændringer i behandlingsforløbet og en ny tilgang til den syges pårørende.

  • Læs rapporten LINK
  • Læs statusrapporter LINK
  • Læs om succesfulde tiltag LINK
  • Læs idé-kataloget LINK

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større