Forældrenetværksgruppe

Nyt tilbud i oktober 2018 til forældre til psykisk syge børn og unge i Vordingborg kommune:

BEDRE PSYKIATRI starter en ny netværksgruppe for forældre tilpsykisk syge børn og unge i alderen 0 – 20 år.

Gruppen ledes af en professionel terapeut og netværksleder og har til formål at:

  • Give dig mulighed for at møde andre forældre i samme situation
  • Dele oplevelser og erfaringer
  • Give dig konkrete redskaber til at takle sygdommen i forhold til barnet
  • og resten af familien, samt skolen, kommunen og andre institutioner
  • Skabe et rum, hvor der er plads til og fokus på det at være pårørende
  • Give dig større overskud i hverdagen

Forløbet strækker sig over 10-12 møder i gruppen over et års tid.

Interesseret i at deltage?

Intromøde/første møde i gruppen bliver mandag den 22. oktober 2018 kl. 19-21Ritas Corner, Valdemarsgade 2, 4760 Vordingborg.

Mødeplan: 22.10, 12.11, 3.12, 7.1-2019, 4.2, 4.3, 25.3, 29.4, 20.5, 17.6.

Da der er et begrænset antal pladser i gruppen, skal tilmelding ske til vordingborg@bedrepsykiatri.dk. Sammen med tilmeldingen skal vi bruge følgende oplysninger: dit/jeres barns alder og eventuel diagnose, kontaktoplysninger (mail, adresse, telefonnummer).

Du kan få mere at vide om BEDRE PSYKIATRIs forældrenetværksgrupper på http://bedrepsykiatri.dk/raadgivning/foraeldrenetvaerk/netvaerk/ eller på tlf. 31 76 21 47.