Forældrenetværksgruppe

Nyt tilbud til forældre til psykisk syge børn og unge i Vordingborg kommune:

BEDRE PSYKIATRI starter en ny netværksgruppe for forældre tilpsykisk syge børn og unge i alderen 0 – 20 år.

Gruppen ledes af en professionel terapeut og netværksleder og har til formål at:

  • Give dig mulighed for at møde andre forældre i samme situation
  • Dele oplevelser og erfaringer
  • Give dig konkrete redskaber til at takle sygdommen i forhold til barnet
  • og resten af familien, samt skolen, kommunen og andre institutioner
  • Skabe et rum, hvor der er plads til og fokus på det at være pårørende
  • Give dig større overskud i hverdagen

Forløbet strækker sig over 10-12 møder i gruppen over et års tid, alle gange på en onsdag i tidsrummet 19.00 – 21.00.

Interesseret i at deltage?

Intromøde/første møde i gruppen bliver onsdag den 15. november 2017

kl. 19 – 21, Præstø Skole, Lokale 106, Skolevej 15, 4720 Præstø.

Mødeplan: 15/11, 13/12, 10/1-2018, 7/2,14/3, 11/4, 9/5, 13/6.

Da der er et begrænset antal pladser i gruppen, skal tilmelding ske til vordingborg@bedrepsykiatri.dk. Sammen med tilmeldingen skal vi bruge følgende oplysninger: dit/jeres barns alder og eventuel diagnose, kontaktoplysninger (mail, adresse, telefonnummer).

Du kan få mere at vide om BEDRE PSYKIATRIs forældrenetværksgrupper på http://bedrepsykiatri.dk/raadgivning/foraeldrenetvaerk/netvaerk/ eller på tlf. 31 76 21 47.