Foredragsaftner

BØRN OG ANGST

Informationsaften: Kom og hør om hvad angst er, og hvordan den kan behandles.

Psykoterapeut
LENE BRØNDUM MADSEN

LeneBrøndumMadsen

Mandag 1. oktober 2018 kl. 19 - 21

ISELINGESKOLEN. Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg

Program
• Hvad er angst - om forskellige angsttilstande hos børn?
• Angstbehandling - Kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness træning
Jeg mener, at de gode programmer Cool Kids og Chilled
skal suppleres med mere individuel terapi til hvert barn.
• Hvordan kan barnet hjælpe sig selv, når det er angst?
• Hvordan hjælper du bedst et barn, som er angst?
• Spørgsmål og dialog - hele aftenen.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet.
Alle er velkomne - GRATIS ADGANG.

Yderligere info: vordingborg@bedrepsykiatri.dk eller på telefon 26 94 20 84.

Arrangør

Bedre Psykiatri - Vordingborg

 

Borderline

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis foredragsaften den 7. november 2018

Med overlæge, ph.d. i psykiatri Per Sørensen

Centerchef Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Borderline personlighedsforstyrrelse er en lidelse, som er karakteriseret ved impulsivitet, ustabilt humør, skiftende intense forhold til andre og en skiftende, modsætningsfyldt selvopfattelse.

Personer, der lider af Borderline, kan være tilbøjelige til at se omgivelserne som sort/hvid.

Hvad er Borderline for en størrelse? Hvordan forstår vi Borderline? Kan det skyldes manglende indlært evne til at rumme og integrere såvel behagelige som ubehagelige følelser om sig selv og andre? Og kan vi komme til at forstå en Borderliners tanker?

Vigtigt er det at vide, hvordan vi som pårørende bedst muligt tackler en hverdag sammen med dem, der lider af denne sygdom.

Efter oplægget vil der være spørgetid.

Dato: Onsdag d. 7. november 2018

Tid: Kl. 19.00 - 21.00

Sted: Vordingborg Gymnasium & HF, Festsal, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding

Yderligere info: vordingborg@bedrepsykiatri.dk eller på tlf. 24 94 20 84.

 

 

NY ny dato for foredraget med Henrik Rindom:

Tirsdag, den 22. maj 2018 !!!

 

Psykisk sårbare unge og misbrug

BEDRE Psykiatri har inviteret overlæge og misbrugskonsulent

Henrik Rindom bl.a. kendt fra tv og bogudgivelser

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.00-21.00

Vordingborg Gymnasium & HF, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg

HenrikRindom

Henrik Rindom er overlæge i psykiatri og leder af Stofrådgivningen i København, et behandlingstilbud for unge med misbrug.

Når unge mennesker oplever, at de bliver endnu mere sløve og passive på antipsykotisk medicin, kan de blive meget fortvivlede over ikke at kunne leve op til deres egne og omgivelsernes krav til fx job, uddannelse og karriere.

De oplever at de bliver mere passive og initiativløse end de er i forvejen.

Det betyder at en del psykiske syge har fundet ud af, at hvis de vil ophæve den sløvende virkning af neuroleptika, kan de altid tage lidt rusmiddel…

Kom og få viden og flere redskaber til både at være pårørende og have et liv selv. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål efterfølgende.

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding.

Information: Mail: vordingborg@bedrepsykiatri.dk – Telefon: 24 94 20 84.

 

Mit barn har fået en diagnose

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis informationsaften.

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 19-21
Præstø Skole, Lokale 106, Skolevej 15, 4720 Præstø

Foredragsholder: Tanya Vorm, terapeut og netværksleder

Tanya Vorm

Mange børn får i dag en psykisk diagnose. De mest kendte er ADHD, angst, Aspergers Syndrom, OCD, depression og Tourettes Syndrom.

Men hvad er en diagnose egentlig?

Et det godt eller skidt med en diagnose?

Hvad kan man som forældre gøre, når diagnosen er stillet?

Hvordan passer man som forældre på sig selv, og hvor finder man ressourcer?

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Tanya Vorm arbejder til dagligt som psykoterapeut og er netværksleder for mange af Bedre Psykiatris samtale- og netværksgrupper.

Alle er velkomne – ingen tilmelding.
Mere info: 24 94 20 84. Mail: vordingborg@bedrepsykiatri.dk

 

 

Informationsaften om Angst

v/psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

Tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19 - 21.30

Medborgerhuset, Skovvej 2 i Vordingborg

Se opslag her.

Kom og hør om hvad angst er og hvordan den kan behandles, så du får roen og livskvaliteten tilbage.

Tag dine nærmeste med, så de bedre kan forstå, hvordan du har det.

Program:

Mig og min panikangst - min egen historie

Hvad er angst - om forskellige angsttilstande

Angstbehandling - Kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness

Hvordan kan du hjælpe dig selv, når du er angst

Hvordan hjælper du bedst et menneske der er angst

Spørgsmål

Arrangør: BEDRE PSYKIATRI - Vordingborg

Tilmelding - ikke nødvendig. Pladserne tildeles efter "først-til-mølle-princippet".

Yderligere information: vordingborg@bedrepsykiatri.dk, tlf. 24 94 20 84.

Gratis adgang - drikkevarer kan købes.

Alle er velkomne

 

Støt den psykisk sårbare, pas på dig selv!

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis informationsaften

Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19-21

Hollænderhavens Forsamlingshus, Fuglebakken 3, Vordingborg

Jeanette F. Andersen

 Foredragsholder: Jeanette F. Andersen, pårørende, terapeut og netværksleder 

Kom og deltag i denne aften, hvor psykoterapeut Jeanette F. Andersen fortæller om vigtigheden af at passe godt på sig selv.

Bl.a.: Personlige erfaringer, mødet med systemet, familiens trivsel, vejen videre, gode råd.

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Jeanette F. Andersen er selv pårørende, arbejder til dagligt som psykoterapeut og er netværksleder for mange af Bedre Psykiatris samtale- og netværksgrupper.

Alle er velkomne – ingen tilmelding.

BEDRE PSYKIATRI - Vordingborg Tlf. 24 94 20 84. Mail: vordingborg@bedrepsykiatri.dk