Aalborg

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper,foredrag og meget mere. Se og tilmeld dig vores arrangementer via Facebook herpå siden. Kontakt afdelingen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Du er velkommen til at tilmelde dig arrangementerne viamail, hvis det passer dig bedre end Facebook.

Kontakt afdelingen

Email
TElefon
Formand

Lisbeth Larsen

Telefon
51865322
Mobil

Velkommen til Bedre Psykiatri Aalborg

Vi arbejder for bedre vilkår for de over 60.000 pårørende til psykisk syge, som bor i Aalborg Kommune.Derfor tilbyder vi hjælp og støtte til de pårørende. Desuden samarbejder vi bredt og indgår i dialog med myndigheder, organisationer og politikere i kommunen og Region Nordjylland.
Det vil vi opnå:

 • At pårørende inddrages i udrednings- og behandlingsforløb
 • At pårørende har tilbud om tilstrækkelig støtte og hjælp
 • At flere får viden om psykisk sygdom og recovery, så tabuer nedbrydes
 • At psykisk sygdom ligestilles med fysisk sygdom og tildeles tilsvarende ressourcer
 • At psykisk sygdom og pårørendes vilkår placeres højt på den politiske dagsorden i Nordjylland

Her på siderne kan du læse mere om, hvordan vi arbejder og hvad vi tilbyder dig som pårørende.

Vi samarbejder bredt

Vi har løbende kontakt med mange aktører, som har berøringsflader med psykiatrien og de pårørende, og indgår også i formelle samarbejdsorganer. Via vores formand Lisbeth Larsen deltager vi som fast medlem i følgende udvalg og projekter:

 • Projektgruppe i projekt "Det gode pårørendesamarbejde". Støttet af Socialstyrelsen
 • Brugergruppe nedsat i forbindelse med opførelse af nyt Aalborg Universitetshospital
 • Patientinddragelsesudvalget under Aalborg Universitetshospital
 • Etisk Komité ved Aalborg Universitetshospital
 • Ekspertgruppen i Tænketanken for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (VIBIS)
 • Den administrative brugergruppe for udarbejdelse af Rammeaftalen for 2018
 • Repræsentantskabet i Landsforeningen Bedre Psykiatri
 

Alle afdelinger

Vi har afdelinger i hele landet, hvor dygtige mennesker er klar til at rådgive og hjælpe.

Find din lokale afdeling her