Hjælp & Rådgivning – Bisidder

Bisidderkorpset

Det kan være svært at huske og høre det hele når man er i en presset situation, derfor kan det være rigtig godt at have én med når man skal til møder og samtaler med det offentlige.

Bisidderkorpset er et tilbud til pårørende til en med psykisk sygdom, som ønsker at have en uvildig person med, til møder hos kommunen eller i behandlingssystemet.

Jf. forvaltningsloven §8, kan den der er part i en sag på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig bistå af andre.

Bisidderens rolle

En bisidder er én der sidder med ved bordet, én som lytter med til hvad der bliver sagt og som hjælper med at huske at få spurgt om det man gerne vil vide noget mere om.

En bisidder er IKKE en rådgiver, som hjælper med at træffe beslutninger eller som kan vejlede om de forskellige sagsbehandlings eller behandlingsmæssige forhold og muligheder. Derudover kan en bisidder heller ikke være med til at føre sagen.

En bisidder er én der bistår den, der er part i sagen, typisk ved at deltage i møder sammen med den sagen handler om, dog uden at være den der fører ordet. Bisidderen tager notater under mødet og taler med parten om mødet før og efter. Bisidderen samler efter mødet op på hvordan det gik og hvad der er sket under mødet sammen med parten.

Kilde:”Bisidderordningen for social udsatte”, Rådet for socialt udsatte, dec. 2018.

Sådan får du en bisidder

Ring til en af vores rådgivere og få en snak om situationen og muligheden for at få en bisidder. Rådgiveren laver et match med en af bisidderne fra korpset.

Bisidderen tager kontakt til dig, og I laver en aftale om hvordan bisidderen konkret kan hjælpe dig på mødet.

På selve mødet vil bisidderen notere, de beslutninger/aftaler der indgås, samt de svar der kommer på spørgsmålene. Dette notat får du.

Efter mødet, vil du sammen med bisidderen samle op på mødet og du får bisidderens opsummering og notat.

Efter bisidderforløbet vil du blive bedt om at lave en kort evaluering. Evalueringen foregår via et tilsendt link, den er anonym og kan ikke føres tilbage til det konkrete forløb.

Ring eller skriv til vores rådgivere - de er klar til at hjælpe dig

71 74 34 91
Ring mandag, tirsdag eller torsdag kl. 10-11. Her tager vi en kort snak og aftaler, hvornår og hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Læg en besked, hvis der er optaget, eller du ringer udenfor telefontiden. Så ringer vi tilbage hurtigst muligt.