Om os

/

Holdet

Holdet

Sekretariatet

Arly Eskildsen

Organisationskonsulent

Cecilie Elmira Sørensen

Rådgiver

Hanne Bøttger

Rådgivnings- og kursuskoordinator

Ida Jakobsen

Organisationsmedarbejder

Jane Alrø Sørensen

Sekretariatsleder

Jens Peter Eckardt

Chefanalytiker

Jesper Nissen

Pressechef

Katherina Petersen

Kampagne- og fundraisingmedarbejder

Kristine Dalgas

Fundraiser

Marie Rømer

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Mikkel Schwab

Organisationskonsulent

Rune Fogh Sørensen

Digital kampagnemedarbejder

Thorstein Theilgaard

Generalsekretær

Landsbestyrelsen

Annette Neess

Bodil Margrethe Nielsen

Ebbe Henningsen

Næstformand

Erik Ravn

Næstformand

Jens Møller Nielsen

John Hatting

Katrine Tilma

Knud Aarup

Landsformand

Lisbeth Jørgensen

Lykkelisa Garding

Martin Ravn Hansen

Pernille Hansen

Præsidiet

Bente Sorgenfrey

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Claus Kjeldsen

Tidl. direktør, Instituttet for Fremtidsforskning

Henriette Laursen

Direktør, Kvinfo

Jonatan Schloss

Direktør, PLO

Judith Kyst

Direktør, Madkulturen

Kjeld Møller Pedersen

Professor på Syddansk Universitet

Mogens Storgaard Jakobsen

Bestyrelsesformand, Epinion

Peter Engberg Jensen

Fhv. koncernchef for Nykredit

Peter Kvetny

Direktør i Simplecom Aps

Troels Mylenberg

Jounalist og fhv. chefredaktør