Om os

/

Holdet

Holdet

Sekretariatet

Arly Eskildsen

Organisationskonsulent

Hanne Bøttger

Rådgivnings- og kursuskoordinator

Jane Alrø Sørensen

Sekretariatsleder

Jens Peter Eckardt

Chefanalytiker

Jesper Nissen

Pressechef

Kristine Dalgas

Fundraiser

Laura Kruse

Projektmedarbejder

Martin Halbert

Rådgiver

Mikkel Schwab

Organisationskonsulent

Per Sjøholm

It-ansvarlig

Pernille Ørbæk

Organisationsmedarbejder

Rune Fogh Sørensen

Digital kampagnemedarbejder

Thorstein Theilgaard

Generalsekretær

Landsbestyrelsen

Annette Neess

Bodil Margrethe Nielsen

Ebbe Henningsen

Næstformand

Erik Ravn

Næstformand

Jens Møller Nielsen

John Hatting

Katrine Tilma

Knud Aarup

Landsformand

Lisbeth Jørgensen

Suppleant

Lykkelisa Garding

Martin Ravn Hansen

Pernille Hansen

Præsidiet

Bente Sorgenfrey

Formand for FTF

Claus Kjeldsen

Direktør, Instituttet for Fremtidsforskning

Henriette Laursen

Direktør, Kvinfo

Jonatan Schloss

Direktør, PLO

Judith Kyst

Direktør, Madkulturen

Kjeld Møller Pedersen

Professor på Syddansk Universitet

Kristen Kistrup

Ledende overlæge, Psykiatrien Vest

Mogens Storgaard Jakobsen

Bestyrelsesformand, Epinion

Peter Engberg Jensen

Fhv. koncernchef for Nykredit

Peter Kvetny

Direktør i Simplecom Aps

Troels Mylenberg

Jounalist og fhv. chefredaktør