Videnscenter

Så mange er syge

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom. Flere danskere lider af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme. Antallet har været stærkt stigende de senere år.

Bedre Psykiatri mener

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom, men bliver stadig prioriteret og håndteret som lillebror til de fysiske sygdomme som fx kræft, diabetes og hjertesygdomme. Flere ressourcer, bedre forebyggelse og bedre behandling ville både hjælpe patienter og pårørende og spare samfundet for meget store summer - blandt andet til tabt arbejdsfortjeneste og sociale indsatser.

Bedre Psykiatri foreslår

At sundhedsvæsenet ikke kun måler kvaliteten på, hvor mange psykisk syge, der bliver udredt og behandlet, men også på om den syge bliver rask. Der bør opstilles konkrete mål to og fem år efter endt behandling med fokus på graden af fx tilbagefald, genindlæggelser, symptomer og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Så mange er syge eller har dårligt mentalt helbred

Antallet af danskere med en psykisk sygdom eller dårligt mentalt helbred er vokset eksplosivt de senere år. Det er ikke undersøgt til bunds, og der er ikke enighed om, hvor stor en del af stigningen, der skyldes at flere bliver syge og hvor stor en del, der skyldes, at flere kommer i behandling.

  • Hver tiende dansker har en psykisk sygdom. Det svarer til 576.000 danskere. Tallet er et konservativt antaget ud fra en række undersøgelser (Bedre Psykiatri 2017)
  • Hver tredje dansker får en psykisk sygdom i løbet af livet (NCBI 2014)
  • 13 pct. af danskerne har mentalt dårligt helbred og er dermed i risiko for at udvikle psykisk sygdom. (Sundhedsstyrelsen 2017)
  • Cirka 15 pct. af børn og unge under 18 år har været i behandling for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år. (Sundhedsstyrelsen 2012)
  • For unge kvinder mellem 18-24 år oplever næsten hver fjerde (23,8 pct.) at have dårligt mentalt helbred. (Sundhedstyrelsen 2017)
Så mange er i behandling
  • 151.000 danskere er i behandling i psykiatrien (2018).

Fra 2009 – 2017 er antallet af patienter i psykiatrisk behandling steget med:

  • 37 pct. i alt (110 – 151.000)
  • 72 pct. for børn og unge (21-36.000)
  • 30 pct. for voksne (90-117.000)
  • Almen praksis: Ca. 25 % af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger. (Sundhedsstyrelsen 2012)
Psykiatrisk skadestue

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Støt Bedre Psykiatri nu.

Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…