Videnscenter

Det koster psykisk sygdom

Psykisk sygdom er den største “sygdomsbyrde” vi har i Danmark - større end kræft og hjertekar-sygdomme. Det skyldes, at psykisk sygdom ofte rammer tidligt i livet, koster mange sygedage og sender mange ud af arbejdsmarkedet.

Det mener Bedre Psykiatri

Psykisk sygdom er den største og dyreste folkesygdom i Danmark og i følge flertallet af danskerne den største udfordring for sundhedsvæsenet. Det bør få politikerne til at prioritere området langt højere.

Bedre Psykiatri foreslår

I stedet for at alle forsøg på forbedringer sker gennem små kortsigtede puljer og forsøg, bør Folketinget sætte sig i spidsen for en ambitiøs langsigtet plan for psykiatrien.

Sygdomsbyrden
 • OECD skønner, at psykisk sygdom (herunder dårlig mental sundhed) koster det danske samfund årligt 110 mia. kr. (OECD 2018). NFA har tidligere skønnet til 55 mia. kr. årligt. (NFA 2010)
 • Hver femte i den arbejdsdygtige alder i Danmark har psykiske problemer, og det
  skønnes at koste den danske økonomi næsten 6 mia. euro eller 3,4 pct. af BNP
  årligt iflg. OECD 2013
 • Psykiske sygdom udgør ca. 25 pct. af den samlede sygdomsbyrde. Kræft udgør ca. 17 pct. og kredsløbssygdomme på 15 pct. (Sundhedsstyrelsen 2012)
 • Angst, skizofreni og depression alene koster tilsammen 17,4 mia. kroner årligt i tabt produktion - sygedage, førtidspension og tidlig død. Dertil kommer behandling og en lang række andre udgifter. (Sundhedsstyrelsen 2015)
 • For børn (0-24 år) er psykisk sygdom og dårligt mentalt helbred også den største sygdomsbyrde - derefter kommer allergi og ulykker. (Sundhedsstyrelsen 2012)
Den globale sygdomsbyrde
 • WHO forudser, at depression i 2030 vil være den største sygdomsbyrde i verden. (WHO, 2013)
Psykisk syge lever kortere
 • Alvorligt psykisk syge lever 16-25 år kortere end andre. Den kortere levetid skyldes et stort forbrug af medicin, livsstil, misbrug og selvmord. (Regeringens Udvalg Om Psykiatri 2013)
Den største sundhedsudfordring

I følge en befolkningsundersøgelse fra Danmarks Statistik (2017) mener danskerne, at psykisk sygdom er den største sundhedsudfordring i Danmark.

 • 37 pct. mener, at psykisk sygdom er den største udfordring
 • 36 pct. mener, at kræft er den største udfordring
 • 12 pct. mener, at diabetes er den største udfordring
 • 5 pct. mener, at hjertesygdomme er den største udfordring

Læs mere om undersøgelsen (Sundhedsstyrelsen 2015)

Driftsudgifter for psykiatrien

 • Udgifter pr. patient i psykiatrien faldet med 18 pct. sammenlignet med 4 pct i somatikken fra 2008-15 (SUU 2017)
 • Psykiatriens udgifter er i 2018 godt 10 mia. kr årligt. Heraf samtaleterapi (almen praksis) 117 mio. kr, psykologhjælp 132 mio. kr. (kun angst og depression) (Nb. tilskudsordning til psykologhjælp er i alt godt 241 mio. kr.), Psykofarma 600 mio. kr., Psykatrisk sygehus 8,9 mia. kr., speciallægepraksis 290 mio. kr. (Sundhed- og Ældreministeriet 2018)
 • Psykiske sygdomme koster årligt Danmark 55 milliarder kroner og heraf 10 pct. i direkte udgifter til behandlinger. (KMP 2007)
 • Mens man bruger ca. 15.000 kr pr. patient pr. år i sundhedsvæsenet på langvarigt psykisk syge, bruger man ca. 58.000 kr. på kræftpatienter. Justerer man desuden for den gennemsnitlige alvorlighed af sygdommene (kr./qaly), betyder det, at man i det danske sundhedsvæsen bruger tre gange flere penge på at løfte kræftpatienten i forhold til den langvarigt psykisk syge (Etisk Råd 2018).

Læs mere om psykiatriens økonomi her:

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Klik på beløbet du ønsker at støtte med.

Støt Bedre Psykiatri nu.


Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…