Videnscenter

Det koster psykisk sygdom

Psykisk sygdom er den største “sygdomsbyrde” vi har i Danmark - større end kræft og hjertekar-sygdomme. Det skyldes, at psykisk sygdom ofte rammer tidligt i livet, koster mange sygedage og sender mange ud af arbejdsmarkedet.

Det mener Bedre Psykiatri

Psykisk sygdom er den største og dyreste folkesygdom i Danmark og i følge flertallet af danskerne den største udfordring for sundhedsvæsenet. Det bør få politikerne til at prioritere området langt højere.

Bedre Psykiatri foreslår

I stedet for at alle forsøg på forbedringer sker gennem små kortsigtede puljer og forsøg, bør Folketinget sætte sig i spidsen for en ambitiøs langsigtet plan for psykiatrien.

Sygdomsbyrden
  • Samlet koster psykisk sygdom det danske samfund ca. 55 mia. kroner årligt. (NFA 2010)
  • Psykiske sygdom udgør ca. 25 pct. af den samlede sygdomsbyrde. Kræft udgør ca. 17 pct. og kredsløbssygdomme på 15 pct. (Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital 2010)
  • Angst, skizofreni og depression alene koster tilsammen 17,4 mia. kroner årligt i tabt produktion - sygedage, førtidspension og tidlig død. Dertil kommer behandling og en lang række andre udgifter. (Sundhedsstyrelsen 2015)
  • For børn (0-24 år) er psykisk sygdom og dårligt mentalt helbred også den største sygdomsbyrde - derefter kommer allergi og ulykker. (Sundhedsstyrelsen 2012)
Den globale sygdomsbyrde
  • WHO forudser, at depression i 2030 vil være den største sygdomsbyrde i verden. (WHO, 2013)
Psykisk syge lever kortere
  • Alvorligt psykisk syge lever 16-25 år kortere end andre. Den kortere levetid skyldes et stort forbrug af medicin, livsstil, misbrug og selvmord. (Regeringens Udvalg Om Psykiatri 2013)
Den største sundhedsudfordring

I følge en befolkningsundersøgelse fra Danmarks Statistik (2017) mener danskerne, at psykisk sygdom er den største sundhedsudfordring i Danmark.

  • 37 pct. mener, at psykisk sygdom er den største udfordring
  • 36 pct. mener, at kræft er den største udfordring
  • 12 pct. mener, at diabetes er den største udfordring
  • 5 pct. mener, at hjertesygdomme er den største udfordring

Læs mere om undersøgelsen (Sundhedsstyrelsen 2015)

Læs mere om psykiatriens økonomi her:

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Støt Bedre Psykiatri nu.

Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…