Videnscenter

Så mange får hjælp af kommunen

Kommunerne har ansvaret for en stor del af hjælpen til mennesker med psykisk sygdom. De fleste psykisk syge har væsentlig mere kontakt med myndighedspersoner og støtteforanstaltninger i kommunen end de har med behandlingspsykiatrien.

Bedre Psykiatri mener

Mange kommuners hjælp til psykisk syge er for ringe og har for dårlig sammenhængende med behandlingspsykiatrien. Bedre Psykiatri mener, at der skal stilles større krav til kommunernes indsatser, og at der skal bruges flere ressourcer i kommunerne på at sikre, at psykisk syge får den hjælp, de har brug for.

Bedre Psykiatri foreslår
  • Alle kommuner skal have et “psykiatriens hus”, som samler regionale og kommunale tilbud under et tag. Psykiatriens hus skal bl.a. rumme kommunale akuttilbud, pårørendestøtte, misbrugsbehandling og et antal akutsengepladser
  • Kommuner og regioner skal tilbyde undervisning til pårørende, og ansætte pårørende-koordinatorer, der hjælper de pårørende med at finde vej i systemet.

Læs flere forslag i Bedre Psykiatris forslag til ny psykiatriplan 2018

Så mange psykisk syge får støtte af kommunen
  • 25.500 danskere med en psykisk sygdom får hjælp eller støtte efter serviceloven. Langt de fleste – 73 pct. – får socialpædagogisk støtte, fx praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet.
Psykisk syge på bosteder

Mens mange psykisk syge tidligere boede på bosted det meste af livet, er det nu kun de mest syge, og for det fleste er det ambitionen, at opholdet skal være midlertidigt.

Mange pårørende har negative opfattelser af de syges bosteder. Det viser en undersøgelse fra Bedre Psykiatri (Bedre Psykiatri 2018)

  • Hver tredje pårørende mener, at den syges tilstand har ændret sig negativt, efter vedkommende kom på bostedet
  • Halvdelen mener ikke, at der er personale nok til at yde tilfredsstillende hjælp
  • Over halvdelen af de pårørende må selv stå ekstraordinært til rådighed for at sikre hjælp og støtte
Psykisk syge med misbrug - dobbeltdiagnose

Misbrug er et stort problem blandt psykisk syge. Ansvaret for misbrugsbehandlingen ligger hos kommunerne, mens ansvaret for sygdomsbehandlingen ligger i regionen. Det betyder, at mange misbrugende psykisk syge oplever, at de bliver kastet frem og tilbage i systemet uden at få den hjælp, de har brug for.

Pårørendes har dårlige erfaringer med kommunens indsats

En undersøgelse fra Bedre Psykiatri viste i 2013, at mange pårørende ikke mener, at kommunens indsats er utilstrækkelig

  • Hver anden pårørende har oplevet, at behandlingspsykiatrien og kommunen er uenige om, hvem der har ansvaret for den psykisk syge. (Bedre Psykiatri 2013)
  • Hver anden pårørende har oplevet, at kommunen ikke kan/vil hjælpe pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe). (Bedre Psykiatri 2013)
  • Fire ud af fem pårørende (82 pct.) mener, at deres tilstedeværelse har betydning for, at den psykisk syge får en tilfredsstillende hjælp og støtte fra kommunen. (Bedre Psykiatri 2013)
Forebyggelse i kommunerne
  • 60 pct. af kommunerne lever ikke op til "Forebyggelsespakken om mental sundhed", som Sundhedsstyrelsen har pålagt kommunerne at følge. (SDU 2017)
Læs mere om kommunernes ansvar og indsats for psykisk syge:

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Støt Bedre Psykiatri nu.

Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…