Videnscenter

Faglig viden om pårørende

Der er afprøvet en række metoder til inddragelse af pårørende og lavet en række faglige anbefalinger. Her er nogle af dem.

Bedre Psykiatri mener

Der findes meget viden og mange anbefalinger om, hvor vigtige pårørende, og hvordan man kan støtte og inddrage dem.I stedet for at opfinde den nye tallerken igen og igen, bør man sikre, at der bliver afsat tilstrækkelige ressourcer til, at den eksisterende viden bliver brugt.

Systematisk inddragelse af pårørende i kommuner og regioner

Socialstyrelsen Sundhedsstyrelsen udgav i 2014 "Koncept for systematisk pårørendeinddragelse". Her gav de otte konkrete råd samt en række metoder og best practice til, hvordan vi kan få skabt rammerne for en systematisk inddragelse af pårørende i landets kommuner og regioner.

De otte anbefalinger er:

  1. Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog
  2. Målret indsatsen til pårørende
  3. Vær opmærksom på børn og unge
  4. Koordiner og samarbejd tværfagligt og -sektorielt
  5. Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører
  6. Fokus på kompetenceudvikling
  7. Følg op på indsatsen
  8. Ledelse som drivkraft
Det Nationale Gennembrudsprojekt 'Pårørende i Psykiatrien'

I det nationale gennembrudsprojekt "Pårørende i Psykiatrien", som blev gennemført Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2009, blev pårørendes tilfredshed forbedret markant uden at der blev tilført flere ressourcer. Der var kun tale om praktiske ændringer i behandlingsforløbet og en ny tilgang til den syges pårørende.

De pårørendes tilfredshed blev under projektet forbedret med

  • 65 pct. for sengeafsnittene
  • 34 pct. for de ambulante enheder

Læs rapporten mere om projekt "Pårørende i psykiatrien"

Relateret viden og fakta

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Støt Bedre Psykiatri nu.

Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…