Videnscenter

Pårørende belastning

Det påvirker både hverdagen, arbejdslivet, økonomien og ikke mindst familien at være pårørende til en psykisk syg. I værste fald risikerer de pårørende selv at blive så belastet af situationen, at de må søge behandling for stress, depression eller lignende.

Bedre Psykiatri foreslår:

 • Psykologhjælp til pårørende skal være gratis
 • Pårørende til psykisk syge får to årlige pårørendedage
 • Kommuner skal tilbyde samtalegrupper til børn i familier med psykisk sygdom

Læs mere om Bedre Psykiatris forslag her:  Forslag til en psykiatriplan II - 2018

Pårørende til voksne
 • 43 pct. af de pårørende til voksne, der er indlagt i psykiatrien er meget belastet af patientens sygdom og problemer. 2
 • 24 pct. af de pårørende til voksne, der er i ambulant behandling i psykiatrien er meget belastet af patientens sygdom og problemer.
Pårørende til børn
 • 53 pct. af forældre til børn og unge, der er indlagt i psykiatrien er meget belastet af barnets vanskeligheder og problemer. 3
 • 33 pct. af forældre til børn og unge i ambulant behandling i psykiatrien er meget belastet af barnets vanskeligheder og problemer.

Kilde: National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 (LUP 2016)

Pårørende generelt

En undersøgelse foretaget af Epinion bekræfter, at psykisk belastning er udbredt blandt pårørende til psykisk syge:

 • 61 pct. føler sig psykisk belastet
 • 22 pct. føler sig socialt belastet

Kilde: Læs hele undersøgelsen her: (Bedre Psykiatri 2018)

 • 2 ud af 3 pårørende (67 pct.) oplever, at omverdenens manglende viden og stigma omkring psykisk sygdom påvirker deres livskvalitet. (Bedre Psykiatri 2013)
Belastning på helbredet
Belastning på arbejdslivet
 • Hver fjerde pårørende (24 pct.) har haft orlov, nedsat tid eller været sygemeldt pga. pårørendesituatioenn. (2012) (Bedre Psykiatri 2012)
 • To ud tre pårørende (62 pct.) går på arbejde, selv om de ikke kan overskue det på grund af psykisk sygdom i familien. (Bedre Psykiatri 2013)
 • Hver tredje har det psykisk dårligt på arbejdspladsen (35 pct.) og/eller ikke føler, at de slår til i deres arbejdsopgaver (27 pct.). (Bedre Psykiatri 2013)
 • Kun 4 pct. af pårørende siger, at deres arbejdsplads har en politik, der omhandler psykisk sygdom og hensynet til pårørende. (Bedre Psykiatri 2013)
Økonomiske belastninger
 • Hver tredje pårørende (36 pct.) dækker udgifter for den psykisk syge for mere end 1.000 kr. om måneden.  (Bedre Psykiatri 2012)
 • Hver femte pårørende (20 pct.) har egne udgifter for over 1000 kr. om måneden som konsekvens af at være pårørende. (Bedre Psykiatri 2012)

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Støt Bedre Psykiatri nu.

Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…