Videnscenter

Pårørende belastning

Det påvirker både hverdagen, arbejdslivet, økonomien og ikke mindst familien at være pårørende til en psykisk syg. I værste fald risikerer de pårørende selv at blive så belastet af situationen, at de må søge behandling for stress, depression eller lignende.

Bedre Psykiatri mener

Det er afgørende, at behandlere i psykiatrien og i kommunen er opmærksomme på børn eller søskende til mennesker med psykisk sygdom. Der er de senere år oprettet flere målrettede støtte- og behandlingstilbud til børn, der er pårørende. Det er meget positivt men langt fra tilstrækkeligt udbredt.

Bedre Psykiatri foreslår:

 • Psykologhjælp til pårørende skal være gratis
 • Pårørende til psykisk syge får to årlige pårørendedage
 • Kommuner skal tilbyde samtalegrupper til børn i familier med psykisk sygdom

Læs mere om Bedre Psykiatris forslag her:  Forslag til en psykiatriplan II - 2018

Pårørende til voksne
 • 43 pct. af de pårørende til voksne, der er indlagt i psykiatrien er meget belastet af patientens sygdom og problemer.
 • 28 pct. af de pårørende til voksne, der er i ambulant behandling i psykiatrien er i meget høj grad tyndet af patientens sygdom og problemer.

Kilde: National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (Defactum 2019)

Forældre
 • 53 pct. af forældre til børn og unge, der er indlagt i psykiatrien er meget belastet af barnets vanskeligheder og problemer.
 • 33 pct. af forældre til børn og unge i ambulant behandling i psykiatrien er meget belastet af barnets vanskeligheder og problemer.

Kilde: National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 (særkørsel) (LUP 2016)

Pårørende generelt

En undersøgelse foretaget af Epinion bekræfter, at psykisk belastning er udbredt blandt pårørende til psykisk syge:

 • 61 pct. føler sig psykisk belastet
 • 22 pct. føler sig socialt belastet

Kilde: Læs hele undersøgelsen her: (Epinion for Bedre Psykiatri 2018)

 • Mere end to ud af tre pårørende (69 pct.) oplever, at det er ofte så belastende at være pårørende at det går ud over muligheder for at støtte den syge tilstrækkeligt i behandlingen (Bedre Psykiatri pårørendeundersøgelse 2018)
 • 2 ud af 3 pårørende (67 pct.) oplever, at omverdenens manglende viden og stigma omkring psykisk sygdom påvirker deres livskvalitet. (Bedre Psykiatri 2013)
Belastning på helbredet
Belastning på arbejdslivet
 • Hver fjerde pårørende (24 pct.) har haft orlov, nedsat tid eller været sygemeldt pga. pårørendesituatioenn. (2012) (Bedre Psykiatri 2012)
 • To ud tre pårørende (62 pct.) går på arbejde, selv om de ikke kan overskue det på grund af psykisk sygdom i familien. (Bedre Psykiatri 2013)
 • Hver tredje har det psykisk dårligt på arbejdspladsen (35 pct.) og/eller ikke føler, at de slår til i deres arbejdsopgaver (27 pct.). (Bedre Psykiatri 2013)
 • Kun 4 pct. af pårørende siger, at deres arbejdsplads har en politik, der omhandler psykisk sygdom og hensynet til pårørende. (Bedre Psykiatri 2013)
 • Næsten hver anden pårørende (42 pct.) er mødt op på arbejde af frygt for deres jobsituation til trods for, at de har følt behov for at blive hjemme og yde omsorg for den psykisk syge.(Bedre Psykiatri 2013)
 • For 17 pct. af erhvervsaktive pårørende har det haft konsekvenser for deres arbejde at have psykisk sygdom i familien/nære omgangskreds (Epinion 2016)
Økonomiske belastninger
 • Hver tredje pårørende (36 pct.) dækker udgifter for den psykisk syge for mere end 1.000 kr. om måneden.  (Bedre Psykiatri 2012)
 • Hver femte pårørende (20 pct.) har egne udgifter for over 1000 kr. om måneden som konsekvens af at være pårørende. (Bedre Psykiatri 2012)
Sociale og familiære belastninger
 • 26 pct. af forældrene er gået ned i arbejdstid og 16 pct. er blevet sygemeldt pga. psykisk sygdom barn (Bedre Psykiatri 2013)
 • 3 ud af 4 forældre oplever, at øvrige børn i familien belastes af situationen med det psykisk syge barn (Bedre Psykiatri 2013)
 • 64 pct. af forældre til psykisk syge har svært ved at deltage i sociale arrangementer (Bedre Psykiatri 2014)

Relateret viden og fakta

 • National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (Defactum 2019)
 • Psykologiske faktorer involveret i pårørendes belastninger (PHD - (Janssen 2014)
 • Forældre til psykisk syge voksne (PH-D - 2014 Johansson)
 • Belastende livsvilkår: Pejlemærker for personalets møde med pårørende i psykiatrien (Eckardt 2018)

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Klik på beløbet du ønsker at støtte med.

Støt Bedre Psykiatri nu.


Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…