Videnscenter

Psykisk syge med misbrug

Mere end 40.000 danskere har en dobbeltdiagnose - dvs. både psykisk sygdom og alvorligt misbrug. De har brug for væsentligt bedre hjælp, end de får i dag.

Bedre Psykiatri mener

Mange psykisk syge med misbrug bliver kastet frem og tilbage mellem kommunens misbrugsbehandling og sygehusets psykiatriske afdeling. Kommunen kan ikke behandle misbruget, pga den psykiske sygdom, og sygehuset kan ikke behandle sygdommen pga misbruget.

Bedre Psykiatri foreslår

At regionerne får det samlede ansvar for at behandle psykisk syge med misbrug, i stedet for at ansvaret som idag er delt mellem regioner og kommuner. Regionerne bør blandt andet oprette specialafdelinger for psykisk syge med alvorligt misbrug. Læs mere i Bedre Psykiatris og Danske Regioners fællesudspil.

  • Ca. 40.000 danskere har både psykisk sygdom og misbrug.  VIVE 2018 
  • Hver tredje patient, der i løbet af deres levetid kommer i kontakt med psykiatrien, har et misbrugsproblem. (Toftdahl et al 2015)
  • De fleste psykisk syge med misbrug lider af skizofreni, bipolar depression, personlighedsforstyrrelser eller depression. (NCBI 2018)
  • I en undersøgelse af Sønderby et al. fra 2006 estimeres, at 30-50 pct. af alle indlagte på psykiatriske afdelinger har et misbrugsproblem. (Sønderby el al 2006)
  • Psykisk syge med misbrug ses ofte i forbindelse med indlæggelse og tvangsepisoder sammenlignet med psykiatriske patienter uden misbrug (Mårtensson et al 2019)

Pårørendes rolle

  • Forskning indikerer, at pårørendeinddragelse og støtte kan hjælpe mennesker med dobbeltdiagnose fx reduceret misbrug og symptomer (Clark et al. 2004). (Bog: Pratt et al (2007) & Psychiatric Rehabilitation. Chap 13.  The Role of the Family in Psychiatric Rehabilitation).
  • Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser (2017) Tidsskrift for omsorgsforskning03 / 2017 (Volum 3)
  • Pårørende til mennesker med en dobbeltdiagnose er også dobbelt belastede! Stof  15  ·  www.Stofbladet.dk

Relateret læsning

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Klik på beløbet du ønsker at støtte med.

Støt Bedre Psykiatri nu.


Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…