Videnscenter

At blive rask - recovery

Man kan blive rask efter psykisk sygdom – også de mest alvorlige som skizofreni og bipolar sygdom. Det er forholdsvis ny viden. Man skal ikke mere end 20-30 år tilbage før det var den dominerende opfattelse, at psykisk sygdom var kronisk og uhelbredeligt.

Bedre Psykiatri mener

Det bør være et altoverskyggende mål – både politisk og i behandlingen – at hjælpe psykisk syge til at blive raske. Det er det ikke i dag. Både politikere og behandlere accepterer i alt for høj grad, at psykisk syge er syge i længere tid end de behøver og dør tidligere end den øvrige befolkning

Bedre Psykiatri foreslår

At psykiatrien bliver målt på graden af helbredelse – fx på symptomer, graden tilbagefald og tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for kun på udredningstid, pakkeforløb og lign. som nu.

Så mange bliver raske

Mange forskellige undersøgelser viser, at psykisk syge kan blive raske, hvis de får den rigtige behandling. Her er nogle eksempler på viden om, hvor mange, der kommer sig:

Socialstyrelsen

Dansk studie fra 2009 af patienter med skizofreni

  • 20 pct. klarer sig selv i egen bolig, går på arbejde, har ikke symptomer og klarer sig uden hospitalsindlæggelser.
  • 35 pct. har ikke psykosesymptomer, men kan have problemer enten med negative symptomer, lavt socialt funktionsniveau eller med ikke at kunne klare et arbejde.
  • 30 pct. har psykosesymptomer, men klarer sig uden at være langvarigt indlagt eller på institution.
  • 15 pct. har vedvarende behov for enten hospitalsindlæggelser eller ophold på institution, hvor der er god personaledækning.

Kilde: Nordentoft, 2009.

Pårørende er vigtige for helbredelsen

Inddragelsen af de pårørende er afgørende for, hvorvidt og hvor hurtigt patienten bliver rask. Det er der flere undersøgelser, der viser.

  • Risikoen for tilbagefald hos skizofrenipatienter reduceres med 42 pct. når de pårørende er inddraget. (Socialstyrelsen 2017)
  • 90 pct. af patienterne opfatter familie, venner og bekendte som vigtige for at kunne blive raske (Psykiatrisk Center Frederiksberg 2010)
  • En undersøgelse viser, at psykisk syges vigtigste recovery-strategi var brugen af pårørende (familie og venner med 72 pct.) (Oryx 2005)

Relateret viden og fakta

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Klik på beløbet du ønsker at støtte med.

Støt Bedre Psykiatri nu.


Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…