Videnscenter

Så mange er pårørende

Mange tusinde danskere er pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Livet som pårørende er hårdt, og ansvaret og belastningen kan være meget opslidende.

Så mange voksne er pårørende

Et meget stort antal danskere er pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Præcis hvor mange afhænger af, hvordan man definerer begrebet. En undersøgelse fra Epinion viser:

  • Hver tredje dansker opfatter sig selv som pårørende til én med psykisk sygdom. (38 pct.)

Sådan fordeler de pårørende sig:

  • Familiemedlem 64 pct.
  • Ven 17 pct.
  • Nabo 5 pct.
  • Kollega 3 pct.

Læs hele Epinions pårørende-undersøgelse her: (Bedre Psykiatri 2018)

Så mange børn er pårørende

Børn af forældre med psykisk sygdom er en sårbar gruppe, som har forøget risiko for mistrivsel og sociale problemer.

  • 25-30 pct. af alle psykiatriske patienter er forældre til børn under 18 år  (Bedre Psykiatri notat 2013)
  • Antallet af børn af forældre med psykisk sygdom kendes ikke. På baggrund af antallet af mennesker med psykisk sygdom og gennemsnitligt antal børn anslår Bedre Psykiatri tallet til omkring 43.000 (Bedre Psykiatri 2013) Sundhedsstyrelsen skønner dog tallet til 100.000 (Sundhedsstyrelsen 2011)

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Støt Bedre Psykiatri nu.

Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…