Videnscenter

Tvang

Omkring hver fjerde patient, der bliver indlagt i psykiatrien, bliver udsat for tvang. Omfanget har været stort set uændret gennem de seneste år. Det er en voldsom oplevelse at blive udsat for tvang - ikke mindst for børn.

Bedre Psykiatri mener

Tvang er ødelæggende for god og tillidsfuld psykiatrisk behandling og har ofte skadelige konsekvenser for de syge og deres pårørende. Med bedre ressourcer og mere moderne behandling kan langt de fleste tilfælde af tvang undgås. Nedbringelse af tvang bør derfor være en hovedprioritet for politikere og behandlere.

Bedre Psykiatri foreslår

Bæltefiksering af børn og unge bør forbydes.

Så mange bliver udsat for tvang

Omkring hver fjerde patient, der indlægges i psykiatrien, bliver udsat for tvang. Omfanget har været stort set uændret gennem de seneste år. Folketinget vedtog i 2014 en målsætning for nedbringelse af alle former for tvang og mest konkret bæltefikseringer inden 2020. I 2018 meddelte Sundhedsstyrelsen, at det efter al sandsynlighed ikke længere er muligt at nå målsætningen.

Voksne

 • 24 pct. af alle voksne indlagte patienter i psykiatrien, blev udsat for en eller anden form for tvang i 2017

Børn

 • 23 pct. af alle indlagte børn i psykiatrien, blev udsat for tvang i 2017

Bæltefiksering

 • 5 pct. af alle, der bliver indlagt i psykiatrien, blev bæltefikseret i 2017 - (1.431 personer)
 • 4.293 gange blev en patient bæltefikseret i 2017

Tvangsmedicinering

 • 7.925 gange fik patienter i psykiatrien beroligende medicin med tvang i 2017

Tvangsindlæggelse

 • Flere end 4000 psykisk syge blev tvangsindlagt med hjælp fra politiet i 2015 (Rigspolitiet 2015)
Tvang kan nedbringes

En lang række projekter har vist, at det KAN lade sig gøre at nedbringe brugen af tvang. Det kræver ressourcer, ledelsesopbakning og et generelt fokus på kulturen omkring og holdningen til tvang.

 • Det nationale gennembrudsprojekt om tvang i 2004-2007 viste, at knap en femtedel af de deltagende sengeafsnit opnåede en markant reduktion i anvendelsen af de mest hyppige former for tvang på mere end 50 pct. og gennemsnitligt 40 pct. har opnået en forbedring på mindst 20 pct. (Defactum 2006)
 • Projekt Bæltefrit afsnit viste, at bælter stort set kan afskaffes. (CFK 2015)
Tvang kan være skadeligt
 • 60 pct. af de pårørende til psykisk syge mener, at anvendelsen af tvang påvirker deres opfattelse af psykiatrien i en negativ retning (Bedre Psykiatri 2010)
 • Tre ud af fire pårørende mener, at anvendelsen af tvang hænger sammen med manglende ressourcer. (Bedre Psykiatri 2013)
 • Børns oplevelser af tvang LUP 2018 samt Børnerådets rapport (Børnerådet 2014)
 • Spørger man danskerne, hænger tvang i meget høj grad sammen med deres negative opfattelse af psykiatrien (Bedre Psykiatri 2013).

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Støt Bedre Psykiatri nu.

Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…